Produktsortiment
 • Nödbelysning

  Nödbelysningen är en del av en fastighets brandsäkerhetssystem. Syftet är utrymning vid brand eller…

 • Hänvisningsarmaturer

  Hänvisningsarmaturer, vilket är nödbelysning med riktningsvisare (piktogram) skall finnas i lokaler där det är…

 • Övervakade nödbelysningssystem

  Våra smarta och effektiva övervakade system FZLV och Rubic Una ger kontroll, kvalitet och…

 • Strålkastare

  Handstrålkastare kan fungera som en mobil nödbelysningsenhet och är en bra lösning för mer…

 • Nödströmscentraler

  Lämpliga för drift av nödljusanläggningar eller andra system som behöver pålitlig avbrottsfri kraft.

 • Monteringstillbehör

  Mer information om vårt sortiment av monteringstillbehör kommer här inom kort. Tillbehören finns nu…

 • Brandklassade kopplingsdosor

  Brandklassade dosor för smidiga och funktionssäkra installationer som t ex nödbelysning, hissar, larmsystem etc.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@atavio.se.

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR