Tag Manager (noscript) -->
Rubic Una Wireless 2

Rubic Una Wireless 2

Rubic Una Wireless 2 är vårt trådlösa system med meshad kommunikation på 800MHz. För styrning och övervakning av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturer. Systemet är avsett för att övervaka armaturer med inbyggda batterier. Varje kontrollenhet kan hantera upp till 250 armaturer. Pekskärmens grafiska och intuitiva presentation gör det snabbt och enkelt att konfigurera och övervaka systemet. Någon extern programvara behövs inte. Speciell utrustning för adressering behövs inte tack vare att varje adressmodul har ett unikt nummer och en unik adress från tillverkningen, vilket förenklar både installation och underhållsarbeten.

Manual för systemet är under produktion.

Ta gärna kontakt med oss för en djupare presentation av systemet och för att få pris- och leveransuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du här.

Ladda ner

Produktvarianter

Produktvarianter

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@atavio.se.

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR