Lösningar

  Människor först!

  På Atavio jobbar vi med människors trygghet. Ofta är det vi gör väldigt tekniskt och kan upplevas långt från det mänskliga. Det handlar om regler, material, mått och detaljer. Det kan handla om tider, kostnader och praktisk genomförbarhet. Alla viktiga i sig, men ytterst syftar vårt arbete alltid till att vända osäkerhet till möjligheter för vår kund. Då handlar det helt om att hitta bästa lösningen för det unika behovet.

  Produkter en del av lösningen

  Vårt sortiment av nödbelysning och hänvisningsskyltar tillför värde till flera olika delar i en fastighets skydd. I t ex. brandskyddsprojekteringen skapas och säkras rätt förutsättningar för utrymning och säker förflyttning vid brand och olycka. Här om vi kommer in i processen tidigt så kan vår kunskap om både nödbelysningsinstallation såväl som andra tekniska lösningar verka ihop med projektörer för att skapa bättre lösningar och helhet.


  Förvaltning och löpande underhåll

  I ert arbete med riskhantering i fastigheten eller er verksamhet finns utrymningsfrågorna ständigt aktuella inom t.ex. systematiskt brandskyddsarbete (SBA), vid ombyggnad/ROT och inom BIM (Building Information Modeling) t ex. när det gäller service och underhåll. Här har vi lång erfarenhet om smarta och kostnadseffektiva lösningar!


  Crowd Dynamics

  Personflödesstrategier, Crowd Dynamics, är något som bara blir viktigare och viktigare i dagens samhälle, rätt strategi kan bidra med stora värden när det gäller hur t.ex. byggnader och infrastruktur skall designas och planeras för bästa funktion. Inför nyprojektering och ombyggnad/ROT kan både säkerhet och upplevelse av en fastighet förbättras påtagligt med bättre förståelse för mänskligt beteende. Hör av er som berättar vi hur våra produkter kan hjälpa till!


  Besiktning – blev det som vi tänkt?

  Många gånger sitter framgången i ett projekt i att man verkligen gör som det var tänkt från början. Atavios kunskap och erfarenhet är en bra resurs för förbättrad slutlig kvalitet på ditt projekt, vi hjälper gärna till hela vägen till färdigt resultat.

   

  FSN´s guide om projektering och underhåll för nödbelysning

  Broschyren samlar regler och regeltolkningar inom nödbelysningsområdet. Genom att sammanställa alla regelverk inom nödbelysning på ett lätt övergripande sätt medverkar denna skrift till att projektering och underhåll av nödbelysning utförs korrekt.

  FSN´s guide om PROJEKTERING & UNDERHÅLL FÖR NÖDBELYSNING

   

  Vill du ha koll på det senaste inom hänvisningsskyltar och nödbelysning?

  Prenumerera på löpande nyheter från Atavio

  Hantering av personuppgifter (GDPR)

  Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

  När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@atavio.se.

  Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

  JAG FÖRSTÅR