Tag Manager (noscript) -->
FZLV 2.0 48V

FZLV II är ett nödbelysningssystem i skyddsklass III som har kapacitet att strömförsörja upp till 160 nödutrymningsarmaturer. Var och en av de armaturer som är anslutna till systemet kan fungera oberoende av varandra i olika kopplingslägen.

Armaturerna strömförsörjs med en säker lågspänning på nominellt 48 V via en tvåledarkabel. Kommunikationen mellan armaturerna och systemet sker via strömförsörjningskablarna, därför krävs inga ytterligare kommunikationskablar.

Varje armatur (adressmodul) har sin egen unika identifierande adress. Adressen tilldelas logiskt i systemet och kan tilldelas lämplig styrning. Den programmerbara styrenheten visar aktuell status för
systemet och dess komponenter på pekskärmen.

Med hjälp av pekskärmen kan varje armatur tilldelas en egen beskrivning, och styrningen av den kan ändras (lösenord krävs).

Produktvarianter

Produktvarianter

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@atavio.se.

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR