Tag Manager (noscript) -->
CBS-E
CBS-E centrala strömförsörjningssystem är det toppmoderna, pålitliga och lättanvända centralbatterisystemet som konstruerats i enlighet med VDE 0108 samt SS-EN 50171 och SS-EN 62034. Systemet kan övervaka kretsar, armaturer och konfigurationer i en blandad uppställning. CBS är utrustad med en styrenhet som övervakar driften av hela systemet och arkiverar all information om händelserna som inträffat och systemstatus.Den har en intelligent laddare som övervakar hela batteriladdningsprocessen vilket stoppar processen automatiskt innan batteriet skadas. Beroende på typen av anläggning är det möjligt att ansluta växelriktare för att särskilja centralbatterisystemets funktioner, vilket sänker installationskostnaderna genom att minska kretsarna med installerade armaturer.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@atavio.se.

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR