Tag Manager (noscript) -->
Mobilitetshus Magasinet Alderholmen

Parkeringshuset Mobilitetshus Magasinet har sex våningar på totalt 14 000 kvm och rymmer cirka 400 parkeringsplatser, laddstolpar för elbilar, cykelförråd och laddmöjlighet för elcyklar.

Parkeringshuset är byggt med hållbarhet i fokus och är delvis självförsörjande på el. När bilägandet minskar ska byggnaden kunna konverteras till annan verksamhet.

Projektet har en hög ambitionsnivå för gestaltningen eftersom det byggs i det kulturhistoriska Magasinsområdet. Fasaden är klädd med trä med inslag av tegel, glaspartier och metallnät.

 

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@atavio.se.

Atavio – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR